Какво трябва да знаем за последиците от употребата на пестициди?

24 октомври 2018
Какво трябва да знаем за последиците от употребата на пестициди?

Употребата на пестициди в околната среда е умишлено, а тяхната цел е да убива живи организми. Остатъци от пестициди често се откриват в конвенционално отглежданата продукция. В последния си доклад за остатъците от пестициди в продуктите, базираната в САЩ Environmental Working Group посочва, че близо 70% от взетите проби от конвенционални продукти свидетелстват за замърсяване с пестициди.

 

Позовавайки се на The Dirty Dozen, близо 94% от нектарините съдържали 2 или повече пестицида, поставяйки ги по този начин като третият най-замърсен продукт след ягодите и спанака. Една трета от всички изследвани конвенционални ягоди съдържали 10 или повече, докато конвенционалният спанак имал относително високи нива на перметрин, невротоксичен инсектицид. Какво, обаче, представляват тези вещества?

 

Пестициди

 

Пестицидите са токсични вещества абсолютно умишлено употребявани в нашата околна среда с цел елиминиране на живи организми. Това включва вещества, които убиват плевели (хербициди), насекоми (инсектициди), плесени (фунгициди), гризачи (родентициди) и други. Употребата на токсични пестициди за контролирането на вредителите се е превърнала в често срещана практика по света.

Пестициди се употребяват почти навсякъде – не само в земеделието, но също и в домовете, парковете, училищата, жилищни и офис сгради, гори, пътища, въпреки че имат тежко влияние както върху нашето здраве, така и върху природата.

 

Пестицидите и човешкото здраве

 

Пестицидите са свързани с голям набор пагубни за човешкото здраве състояния, започващи от краткосрочни проявления като главоболие, гадене и повръщане до хронични състояния като рак, проблеми с репродуктивната система, затлъстяване, диабет и ендокринни разстройства.

Световната здравна организация дава приблизителна оценка, че има 3 милиона случая на отравяне с пестициди всяка година и до 220 000 смъртни случая, главно в развиващите се страни. Децата както и възрастните и развиващите се организми са особено  уязвими от вредните ефекти на пестицидите.

Децата, които израстват във ферми, в които се отглеждат конвенционални продукти, влизат в контакт с пестицидите постоянно. Повишеният риск от разболяване от рак по време на детството се предполага , че се дължи на излагането на техните родители на влиянието на пестициди.

 

Пестицидите и околната среда

 

Земите ни се третират с пестициди през последните 100 години, причинявайки натрупване на вредни замърсявания в природата. Към днешна дата, почти всички пестициди могат да бъдат открити в дъжда, въздуха, смога и снега през различни периоди на годината. Приложението им често не е прецизно: над 98% от употребените инсектициди и 95% от хербицидите достигат обхват много по-голям от техния предварително заложен таргет.

Животните, които са на върха на хранителната верига, са най-лошо засегнати,  тъй като те се сдобиват с най-концентрираните токсини, което води до намаляване популацията на водещите хищници.

Някои хербициди могат да намалят качеството на семената и това може да повиши  податливостта на някои растеният към редица болести, което представлява сериозна заплаха за застрашените растителни видове. Други причиняват смъртта на рибите във води, които са близо до третирани полета  или сгради. Според проучания, някои пестициди увреждат имунната система и репродуктивна система на животните.

 


Как биологичното земеделие се справя с контрола върху вредителите

 

В органичното земеделие не се използват вредни пестициди.  В биологичните системи стопанствата са успели да поддържат и да изграждат почвеното плодородие и да предотвратяват проблемите с вредителите.

Въпреки че много отделни техники, използвани в биологичното земеделие също се прилагат и в голям брой други системи за управлние на земеделието, разликата е в това как всъщност биват прилагани и управлявани. В био системите фокусът е върху поддържането и подобряването на цялостното здраве на системата „почва-микроби-растение-животно“ за всяка отделна ферма (холистичен подход), което засяга настоящите и бъдещи добиви.

Акцентът в биологичното земеделие е върху използването на знания и методи по начин, който насърчава биологичните процеси на наличните хранителни вещества и защитата от вредители. Повечето пестициди са забранени при биологичното отглеждане, тъй като те могат да възпрепятстват именно тези процеси.

В биологичното земеделие управлението е насочено към предотвратяване на проблеми, като същевременно с това се стимулират процесите, които подпомагат храненето и борбата с вредителите.

 

Истинското решение за проблемите ни с вредителите и плевелите трябва да се основава на нетоксични и културни методи на земеделие, а не към натискане на копчето на машината с пестициди. Биологично отглежданата храна и устойчивите методи за контрол с вредителите са ключът към здравето на нашите семейства , както и здравето на околната среда.

 

Източник: https://www.organicwithoutboundaries.bio

29 юни 2018 Рецепта: Лесни орехови бонбони с черен шоколад

Една супер лесна и бърза рецепта, но със страхотен ефект!

прочети още