Всички Категории
PRODUCTS

Политика за поверителност

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

БИОМАГ ООД

 

 1. Вашите лични данни и какво представляват те? Личните данни се отнасят до живи човешки същества, които могат да бъдат идентифицирани или индивидуализирани чрез тях. Идентификацията може да се направи от самостоятелна получена информация или от съчетание на всяка друга информация, съхранявана и притежавана от администратора на лични данни. Обработването на личните данни от администратора се основава на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.4.2016

 

 1. Кои сме ние? БИОМАГ ООД е Администратор на лични данни. Това значи, че дружеството, като администратор, определя по какъв начин обработва личните Ви данни и с каква цел.

 

 1. Как обработваме Вашите лични данни? Администраторът изпълнява задълженията си съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.4.2016, като:
 • пази и актуализира личните Ви дани;
 • съхранява и унищожава регламентирано и сигурно тези данни;
 • не събира или не съхранява големи количества или ненужни лични данни;
 • защитава по подходящ начин загубата на данни злоупотребата с тях, нерегламентиран достъп, за което осигурява подходящи технически мерки за защитата на личните данни.

 

Администраторът използва личните Ви данни за следните цели:

 • За администриране на потребителски профили;
 • За менажиране на уеб сайта biomag.bg и предоставяне на услугите и стоките, които потребителите/клиентите са закупили
 • За поддържане на собствени потребителски профили
 • За целите на директния маркетинг
 • За изпращане на новини, рекламини материали, събития, промоции, намаления, акции, и  други активности до регистрираните потребители
 1. Какво е правното основание за обработката на личните Ви данни от Администратора? Администраторът обработва личните ви данни чрез Изрично съгласие на субекта на данните. Това се налага, за да можем да Ви информираме за продуктите услугите, промоциите, новините, събитията и дейностите, които предлагаме - Вижте формуляра за съгласие на следния линк

 

 1. Споделяне на лични данни от Администратора Личните Ви данни ще бъдат третирани строго поверително, съхранявани в предвидените за тази цел регистри по обработване, като без изричното Ви съгласие няма да споделяме личните Ви данни с трети страни

 

 1. Колко дълго Администраторът ще съхранява личните Ви данни и информация? Администраторът съхранява даннитe Ви в съответствие с насоките за съхранение, които са находящи на сайта www.biomag.bg. По-конкретно, запазва данните Ви като потребители на сайта, докато текущо са налице, респективно до дерегистрацията от сайта, след което данните Ви се заличават, но съхранението не трае за повече от 6 месеца.

 

 1. Правата Ви и личните Ви данни. Освен ако не попадате в някои от изключенията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.4.2016 Вие имате следните права по отношение на личните Ви данни:
 • Право на информация и право да получите копие от личните Ви данни, които Администраторът съхранява за Вас;
 • Право да поискате Администраторът да коригира всякакви лични данни, касаещи Вас, които са неверни или не са актуални;
 • Право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен”), ако за Администраторът не съществува необходимост от обработването и съхраняването на личните Ви данни;
 • Правото да оттеглите Вашето съгласие за обработка по всяко време;

·         Право да поискате от Администратора на данни да предостави личните Ви данни и, когато е възможно, да предаде тези данни директно на друг администратор на данни (известен като право на преносимост на данни) (където е приложимо);·         Правото, когато има спор във връзка с точността или обработката на Вашите лични данни, да поискате от Администратора ограничение за последваща обработка;

 • Правото на възражение по отношение на обработването на личните данни от Администратора;
 • Право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни;

 

 1. Бъдеща употреба на личните данни. Ако се наложи да използваме вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящия регламент за защита на данните, ние ще ви предоставим ново известие, налагащо тази нова употреба, преди да започне обработката и ще посочим съответните цели и основания за обработка. Където и когато е необходимо, ще поискаме вашето предварително съгласие за новата обработка.

 

За да упражните всички права по отношение на запитвания и оплаквания моля, свържете се с  Комисия за защита на личните данни